Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là gì?

hoa-don-dien-tu-la-gi
Giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ; 
Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh; 
Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử; 
Góp phần hiện đại hoá công tác quản trị doanh nghiệp.
Hóa đơn điện tử CA

Hạ tầng kỹ thuật được đảm bảo theo tiêu chuẩn hệ thống CA
Kết nối giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử qua kênh SSL
Áp dụng chuẩn trao đổi DL điện tử (EDI) cho dữ liệu đầu vào hoá đơn và CSDL kế toán
Tất cả nghiệp vụ được ký số và xác thực chữ ký số.
Tạo, truyền nhận và quản lý hoá đơn tuân thủ theo thông tư 32/2011/TT-BTC
Toàn bộ quy trình hoạt động đều được bảo mật áp dụng Chữ ký số.
Toàn bộ hoạt động đều do DN tự quyết định.
Các Hóa đơn xuất ra do DN quản lý. Có thêm sự hỗ trợ về thông tin hóa đơn khi cần thiết.
Kho thông tin về Hóa đơn trên website làm công cụ để tra cứu, rà soát, so sánh khi cần thiết.

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HDDT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một hình thức thanh toán mới trong giao dịch thương mại. Vậy Hóa đơn điện tử là gì? Lợi ích ? doanh nghiệp phải có đủ những điều kiện sau:

1.Khái niệm: 

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. HDDT được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2.Lợi ích:

Giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh; rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn điện tử được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử; góp phần hiện đại hoá công tác quản trị doanh nghiệp.

3.Nguyên tắc:

Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng HDDT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải thông báo cho khách hàng của mình về định dạng, cách thức truyền nhận. Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp và các đơn vị có liên quan phải có thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan.

4.Điều kiện:

Muốn sử dụng HDDT phải có hạ tầng về công nghệ thông tin để lưu trữ và sử dụng chứng từ điện tử và phải có chữ ký điện tử; Tổ chức cá nhân tự xác định việc sử dụng phần mềm HDDT (tự xây dựng hoặc sử dụng phần mềm HDDT do tổ chức trung gian cung cấp); Tổ chức cá nhân phải thông báo cho khách hàng về định dạng hoá đơn và cách thức truyền nhận HDDT (trực tiếp hay qua tổ chức trung gian); Tổ chức cá nhân phải ban hành Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử và gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế trước khi lập HDDT; Tổ chức cá nhân có thể lập hoá đơn trên hệ thống phần mềm của mình hoặc trên hệ thống của tổ chức trung gian, ký điện tử và chuyển cho người mua.
Bảng giá chuyển đổi gia hạn chu ky so gia re ưu đãi.(Theo Tổng cục Thuế)

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus