Nộp nhầm tờ khai thuế qua mạng phải làm sao

Nộp nhầm tờ khai thuế qua mạng phải làm sao

Hỏi:

Quý 1 năm 2013 mình vô tình nộp nhầm file dữ liệu tờ khai TNDN tạm tính của quý 1 năm 2012 (đã nộp vào quý 1/2012) mà ko biết (tờ khai quyết toán 2012 và tạm tính quý 1/2013 vẫn nộp đầy đủ). Đến cuối năm 2013 mình nhận được thông báo nợ thuế TNDN số tiền là A (đúng = quý 1/2012) và số tiền B phạt chậm nộp từ quý 1/2012 đến bây giờ, mình đã hỏi nhiều người mà chưa có cách giải quyết cụ thể vì năm 2012 đã quyết toán xong mà thuế lại nhảy sang của 2013. Chi cục thuế thì bảo cứ đọc thông tư 156, mình đọc cả 8 trường hợp đều ko fai của mình vì mình ko phải kê khai sai! khai bằng chữ ký số

Trả lời:

Nộp nhầm thì bạn phải làm công văn giải trình xin huỷ tờ khai Thuế TNDN tạm tính đó đi, do bạn không có động tác gì cả thì cơ quan thuế cứ tưởng đó là tờ khai bổ sung thuế TNDN tạm tính quý 1/2012 nên dữ liệu cty bạn nợ là chính xác rồi.

Bạn theo dõi số liệu đến bây giờ thì công ty có còn nợ tiền thuế ko Nếu bạn khẳng định không còn nợ thì lên bên Thuế đối chiếu nợ đi  phải chứng minh cho bên Thuế thấy bạn không còn nợ, khi đó bên Thuế sẽ phải điều chỉnh lại việc bạn báo cáo thuế qua mạng

Trường hợp khác

nộp nhầm file thuế GTGT tháng 09 vào kỳ kê khai tháng 10.
Bên thuế cũng gọi mình lên làm việc để làm biên bản nộp chậm tờ khai tháng 09.
Mình đã mang tờ khai tháng 09 chính thức + Bản kê nộp tiền vào NSNN T09.
Vậy là họ giải quyết cho bên mình và ko đòi hỏi hay thông báo gì thêm.
Read more: chữ ký điện tử

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus