Cách nộp qua mạng và tiền thuế qua TK ngân hàng tờ thuế môn bài 2014

Cách nộp qua mạng và tiền thuế qua TK ngân hàng tờ thuế môn bài 2014

Bước 1 : Nộp đăng ký tờ khai thuế môn bài qua mạng bằng chữ ký số.
(Cụ thể vào đăng ký thuế môn bài xong sau đó vào mục kê khai trực tuyến có phần thuế môn bài ( điền thông tin vào sao đó ký và nộp ) ( tờ này 01-MBAI khai trên mạng muốn download đọc thêm tải tại đây )
Bước 2:  Nộp thuế qua ngân hàng thì ghi vào mẫu nộp ngân sách 01-C2/NS rồi đi nộp trên kho bạc.
Nếu cty thành lập lâu rồi và không thay đổi vốn thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp thuế môn bài thôi. Nộp thuế qua ngân hàng thì ghi vào mẫu nộp ngân sách 01-C2/NS điền đầy đủ thông tin: tên cty, ĐỊA CHỈ, MST, SỐ TIỀN, MỤC TIỂU MỤC.... là được.

Mẫu  01-C2/NS  (Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước)


nop-thue-mon-bai-qua-ngan-hang

Download tại đây

Mẫu  C1- 03/NS (Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ).

nop-thue-mon-bai-qua-ngan-hang-bang-ngoai-te

01-C2/NS


Mẫu số C1- 02/NS
(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
của Bộ Tài Chính)
Mã hiệu: ..................
Số: .........................

 
Text Box: Không ghi vào khu vực này
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt  £ chuyển khoản £
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)


Người nộp thuế: ........................................................................................................................... Mã số thuế: .................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................  Huyện: ........................................ Tỉnh, TP: .....................................................
Người nộp thay: ............................................................................................................................. Mã số thuế:.................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................................................................
Huyện: ..................................................................................... Tỉnh, TP: .............................................................................................................   
Đề nghị NH (KBNN): ............................................................  trích TK số: ........................................................................................................
(hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: .............................................................................. Tỉnh, TP:......................................................
Để ghi thu NSNN vào TK.................... hoặc nộp vào TK tạm thu số:....... hoặc nộp vào TK phải trả theo kiến nghị của CQ có thẩm quyền:                      TK 3521 (Kiểm toán NN)   c                                                   TK 3523 (Thanh tra CP)                    c    
                                 TK 3522 (Thanh tra TC)    c                                                   TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác ) c                                                                                   
Cơ quan quản lý thu: .......................................................................................................................... Mã số: ...................................................  
Tờ khai HQ, QĐ số: ...............................................  ngày: ....................................  Loại hình XNK: .................................................................
(hoặc) Bảng kê Biên lai số: ....................................................  ngày ................................................................................................................
STT
Nội dung các khoản nộp NS
Mã NDKT
Mã chương
Số tiềnTổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI
Mã ĐVQHNS..............................................
Mã ĐBHC: .................................................
Mã nguồn NSNN:......................................

Nợ TK:...........................................................
Có TK: ...........................................................

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…
Người nộp tiền        Kế toán trưởng           Thủ trưởng
NGÂN HÀNG A
Ngày……tháng……năm……
Kế toán                         Kế toán trưởng


NGÂN HÀNG B
           Ngày……tháng……năm……
Kế toán                            Kế toán trưởng
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày……tháng…..năm…….
Thủ quỹ         Kế toán       Kế toán trưởng

Anh chị lưu ý :
Công ty mới thành lập:
Đầu tiền phải làm hồ sơ thuế môn bài ở chi cục thuế ( họ sẽ gởi sấp hồ sơ thông tin để doanh nghiệp điền vào, sao đó tầm 10 đến 15 ngày họ sẽ xuống khảo sát địa điểm )
Phải xong thủ tục này thì mới bắt đầu khai thuế qua mạng hàng tháng bằng chữ ký số.

search mẫu download file .doc từ google gõ:  01-C2/NS mau thue mon bai

Bảng giá chuyển đổi gia hạn chữ ký số giá rẻ ưu đãi.
URL link http://www.chukysotphcm.com/2014/10/bang-gia-chu-ky-so.html
Theo chukysotphcm.com

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus