Trang web thuế không vào được vì đang được bảo trì

Trang web thuế không vào được vì đang được bảo trì

Update: Hiện tại từ 01/04/2014 đến 01/05/2014 trang web thuế quá tải vì đây là tháng khai quý
Chính vì thế các kế toán, doanh nghiệp nên hạn chế khai thuế vào giờ cao điểm để tránh nghẽn mạng server.
Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống từ 17h00 ngày 12/03/2014 (thứ tư) đến 8h00 ngày 13/03/2014 (thứ năm) để nâng cấp và bảo trì hệ thống.
trang-web-thue-dang-bao-triTổng cục Thuế thông báo V/v tạm dừng hthống phục vụ nâng cấp, bảo trì hệ thống để hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ khai thuế tháng 03/2014 như sau:
 Trong kỳ khai thuế tháng 03/2014, NNT thực hiện nộp các tờ khai tháng, tờ khai quyết toán và Báo cáo tài chính. Do số lượng tờ khai và dữ liệu tờ khai lớn trên toàn quốc vì thế để đảm bảo hệ thống Khai thuế qua mạng và  Nộp thuế điện tử hoạt động tốt nên TCT tạm dừng để bảo trì.
Tổng cục Thuế thông báo để các doanh nghiệp được biết.

Thông thường vào các ngày khai thuế trang web thuế không vào được hệ thống quá tải vì rất nhiều doanh nghiệp trên cả nước khai thuế, nên các doanh nghiệp chủ động khai thuế vào giờ cao điểm tránh tình trạng nghẽn mạng vì quá tải trên web thuế
Thông tin bảng giá chữ ký số giá ưu đãi kế toán kiểm toán

Cách hạn chế lỗi khi vào không được trang thuế tại đây
Nhận đăng ký chữ ký số giá rẻ cho doanh nghiệp mới thành lập
TCT

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus