Hướng dẫn sữa lỗi File tập tin chưa được ký điện tử

Hướng dẫn sữa lỗi File tập tin chưa được ký điện tử

Hiện tại khi anh chị nộp báo cáo thuế trên trang Thuế Việt Nam có xảy ra trường hợp khi ký file thì báo tập tin đã được ký điện tử nhưng kiểm tra lại thì tập tin chưa được ký điện tử, nguyên nhân do hệ thống chưa đồng bộ việc chuyển sang file XML để hệ thống lưu trữ dữ liệu dễ dàng hơn tránh nghẽn mạng.

Để khắc phục tình trạng tập tin chưa được ký điện tử


Anh chị làm cách bước sau:

Đầu tiên khi rê chuột vào phần nộp tờ khai sẽ hiện ra 2 lựa chọn:
huong-dan-trinh-ky-khi-tap-tin-chua-duoc-ky-dien-tu01

1 là NỘP TỜ KHAI 2 là TRÌNH KÝ

Anh chị bấm vào phần Trình Ký
huong-dan-trinh-ky-khi-tap-tin-chua-duoc-ky-dien-tu02
Sau đó chọn tệp tờ khai để lưu trên hệ thống

Rồi Bấm ký và nộp ( Điền pass mã ping token )

Nhớ gắm chữ ký số thiết bị token vào để ký điện tử

Như thế sẽ ko còn trường hợp file đã được ký điện tử mà khi nộp lại báo tập tin chưa được ký điện tử

Để đảm bảo thao tác thành công anh chị nên tắt các trình duyệt IE trước đó rồi mở lên lại để java được nhận.

www.chukysotphcm.com

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus