Khắc phục lỗi không thể kiểm tra tình trạng thu hồi của chứng thư số

Khắc phục lỗi không thể kiểm tra tình trạng thu hồi của chứng thư số

Vì thời điểm hiện tại, hệ thống sever thuế bị lỗi nhẹ cho nên xuất hiện thông báo : "Không thể kiểm tra tình trạng thu hồi của chứng thư số"
Anh chị cứ kê khai thuế như bình thường không sao hết, vì vẫn ký nộp tờ khai bình thường.

Update:

Hỏi: 

Do lỗi thuế hay do lỗi token ký điện tử ?

Trả lời:

Cả 2. Do máy chủ check tình trang thu hồi của chứng thư số bị lỗi.
Anh chị cứ khai thuế bình thường

không thể kiểm tra tình trạng thu hồi của chứng thư số


Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus