Hướng dẫn chi tiết tính giá thành cho công ty cơ khí sản xuất nhiều mặt hàng

Hướng dẫn chi tiết tính giá thành cho công ty cơ khí sản xuất nhiều mặt hàng

Hỏi:

Công ty em là công ty cơ khí,sản xuất rất nhiều mặt hàng,không có loại nào giống loại nào,ai đặt mình cái gì thì mình làm cái ấy.
E mới vô làm mà lúc trước chị kế toán cũ không có tính giá thành,nguyên vật liệu,tiền lương,chi phí sản xuất chung phân bổ vào tài khoản 154 rồi đẩy hết sang tài khoản 632.
Hic hic,mọi người giúp em với,cục thuế mới bắt em tính giá thành lại cho tất cả các sản phẩm từ xưa tới nay mà công ty em thành lập từ năm 2010.

Trả lời:

1 /. Lập bảng exel kê ra hết các loại hàng hoá bán ra. Mã hàng, Tên sản phẩm,ĐVT, SL, Đơn giá bán, Thành tiền
2 /. Coi Tổng giá vốn năm cũ bao nhiêu: Tổng giá vốn / Tổng doanh thu bán thành phẩm = %
3 /. Lấy thành tiền x giá vốn = Giá vốn xuất xưởng của từng loại hàng hoá.
4 /. Nhập kho thành phẩm lên giá vốn: Có 154 và nợ 155, xuất kho thành phẩm lên giá vốn: có 155 nợ 632
5 /. Coi 152 xuất kho NVL, 334 trực tiếp (lấy bảng lương ra cộng) có tổng chi phí nguyên liệu và nhân công xuất vào 154, 621,622.
Còn chi phí máy (Tiền điện hạch toán, khấu hao TSCĐ, 153 xuất 154 hoặc 623 làm chi phí máy)
Chi phí chung là: Lương quản lý SX hay phân xưởng, các khoản khác... đã đưa vào 154, hoặc 627
6 /. Lấy từng tổng đó / Tổng giá vốn bạn sẽ có tỷ lệ: Nguyên vật liệu, tiền công, chi phí máy, chi phí chung cấu thành sản phẩm của bạn.
7 /. Thuế muốn từng sản phẩm các chi phí đó cấu thành bao nhiêu thì bạn cứ dùng tỷ lệ đó nhân vào. Như vậy, ai bắt được bạn đâu mà sợ. Chẳng cần báo ai cả, dùng ngay Thuyết minh BCTC diễn giải ra là ok.

Thường mình thấy các doanh nghiệp sản xuất cơ khí theo đơn đặt hàng có phần sgias thành như sau:
Về nguyên vật liệu chính:có thể là tập hợp trực tiếp hoặc theo định mức
Về Nhân công trực tiếp: tập hợp theo đơn hàng hoặc hoặc tập hợp chung. Trường hợp này tập hợp trực tiếp là hơi ít xảy ra
Về chi phí chung: trong chi phí chung có thể tách ra nhiều yếu tố chi phí khác. Có những cái tập hợp theo đơn hàng, có những cái tập hợp chung
=> Việc phân bổ chi phí nhân công trực tiếp và chi phí chung thường hay theo tỷ lệ nguyên vật liệu chính

Webketoan
Chút thông tin quảng cáo: Nhận đăng ký chữ ký số vnpt cho doanh nghiệp mới thành lập

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus