Mẫu thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân, cổ phẩn ...

Mẫu thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân, cổ phẩn ...

Hỏi

Công ty em thành lập đến nay được 2 năm. Công ty hoạt động không hiệu quả nên giám đốc quyết định giải thể. Anh Chị hướng dẫn giúp em quy trình, thủ tục như thế nào ạ? Công ty có một số khoản nợ chưa thanh toán phải giải quyết như thế nào? (Thật ra các khoản nợ này đã thanh toán bằng tiền mặt hết rồi nhưng vì hóa đơn trên 20 triệu, hiện tài chính công ty không đủ để hợp thức hóa thanh toán). Khi làm thủ tục giải thể thì Cơ quan thuế có kiểm tra, quyết toán trước khi đồng ý cho giải thể không?

Mẫu : tham khảo tại đây

Trả lời

Để giải thể doanh nghiệp, trước tiên phải đăng báo bố cáo giải thể ít nhất trước 30 ngày rồi mới nộp hồ sơ lên Sở KHDT; trong thời gian chờ bạn làm thủ tục đóng mã số thuế, làm công văn và hồ sơ gửi lên thuế rồi thiếu đâu họ sẽ bảo mình bổ sung, về nguyên tắc công ty muốn giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ, thanh lý các hợp đồng; có xác nhận đóng mã số thuế của cơ quan thuế bạn nộp kèm theo với hồ sơ lên Sở KHDT, 3 số báo đã đăng, giấy tờ trả dấu (nên trả dấu khi hồ sơ đã ổn hết cả vì trả dấu xong sẽ không có gì sửa hồ sơ).
Thuế là thủ tục phức tạp nhất, xong thuế thì gần như đã xong.

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:

1- Quyết định giải thể doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp ký tên: LINK
2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. LINK

3- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết LINK

4- Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);

5- Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể LINK

6- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

8- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ LINK;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Ví dụ trường hợp cụ thể là Công ty Cổ phần:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp ;

- Biên bản họp và Quyết định của Đại hội cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;

- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

- Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).

- Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.

- Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).

- Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);

- Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp);

- Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus