Nội dung công văn 1983/TCT-CS ngày 21/5/2015 về thanh toán bằng tiền vay

Nội dung công văn 1983/TCT-CS ngày 21/5/2015 về thanh toán bằng tiền vay

Kính gửi: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 62/HHNH-PLNV ngày 24/3/2015 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng của bên mua bằng vốn vay ngân hàng.


Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự nhất trí của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm b Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:
"b) Sửa đổi, bổ sung khổ đầu khoản 3 Điều 15 như sau:
"3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành . . .""

Căn cứ quy định trên: Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp.

Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam là trường hợp bên mua vay vốn của ngân hàng, bên mua có chứng từ chứng minh việc giải ngân vốn vay ngân hàng, chuyển tiền vay ngân hàng trực tiếp vào tài khoản của bên bán để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho bên mua và có xác nhận của ngân hàng thì bên mua được coi là đủ điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được biết./.

Thông tin bảng giá chữ ký số vnpt

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus