Phần mềm hỗ trợ chữ ký số cần thiết để tải về máy khi khai thuế qua mạng

Phần mềm hỗ trợ chữ ký số cần thiết để tải về máy khi khai thuế qua mạng

Phần mềm HTKK 3.3.1 Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế - dùng xuất file cần thiết để ký điện tử qua mạng

Phần mềm hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF - CutePdfWriter : Xuất file định dạng pdf để nộp đúng định dạng thuế yêu cầu về độ bảo mật.

Phần mềm Java plug-in : Phần mềm cần có để trình duyệt Internet Explorer có tác dụng bảo mật đồng bộ với trang thuế.

Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML - iTaxViewer: Đọc file mã hóa XML để kiểm tra lại thông tin khi cầnBình luận Facebook

Bình luận Google Plus