Biểu phí chữ ký số BHXH của VNPT

Biểu phí chữ ký số BHXH của VNPT

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thì chữ ký số VNPT đã mở sever riêng để doanh nghiệp có thể khai BHXH nhanh hơn.

PHỤ LỤC 01
QUI ĐỊNH VỀ GÓI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CƯỚC
(Đính kèm Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ
Số:       /2015/TTKD-BHXH/HĐDV ký ngày ....../....../2015)


1.             Dịch vụ: Kê khai, nộp tờ khai bảo hiểm trực tuyến VNPT-BHXH
Email giao dịch để sử dụng dịch vụ (bắt buộc):....................................................................
2.             Cước dịch vụ VNPT-BHXH
Gói cước dịch vụ kê khai, nộp tờ khai trực tuyến VNPT-BHXH (đã bao gồm 10% VAT):

Thời hạn gói cước
Gói cước
Cước dịch vụ (VNĐ)
Chính sách tặng thêm
 12 tháng
VNPT-VAN 100
 550,000
Thêm 06 tháng sử dụng
VNPT-VAN 1000
 880,000
VNPT – VAN Max
 1,210,000
 24 tháng
VNPT-VAN 100
 880,000
Thêm 09 tháng sử dụng
VNPT-VAN 1000
 1,408,000
VNPT – VAN Max
 1,936,000
 36 tháng
VNPT-VAN 100
 1,045,000
Thêm 12 tháng sử dụng
VNPT-VAN 1000
 1,672,000
VNPT – VAN Max
 2,299,000
         Ghi chú:
-                      Gói cước VNPT- IVAN 100:  Tổ chức, doanh nghiệp, các đơm vị hành chánh sự nghiệp,…có số lao động từ 1 lao động đến 100 lao động.
-                      Gói cước VNPT- IVAN 1000:  Tổ chức, doanh nghiệp, các đơm vị hành chánh sự nghiệp,…có số lao động từ 101 lao động đến 1.000 lao động.
-                      Gói cước VNPT- IVAN Max:  Không giới hạn số lượng ao động của tổ chức, doanh nghiệp, các đơm vị hành chánh sự nghiệp,…
Phụ lục này là một phần không thể tách rời Hợp đồngcung cấp và sử dụng dịch vụ đã ký nêu trên.
Phụ lục này được lập làm thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản để thực hiện.              Đại diện Bên A                                                                                            Đại diện Bên B
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)    
                                                                      Phó Giám Đốc

NGUYỄN NGỌC TÂM 

Download tại đây
Tìm kiếm trên google:
bieu phi chu ky so bhxh cua vnpt

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus