Thủ tục đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế

Thủ tục đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế

Để thực hiện thủ tục đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế thì doanh nghiệp cần làm các bước sau:

Bước 1: 

Liên hệ 1 trong 9 nhà cung cấp chữ ký số tại đây

Bước 2: 

Xác nhận đăng ký chữ ký số để khai thuế qua mạng qua điện thoại

Bước 3: 

Nhận token từ nhà cung cấp để doanh nghiệp khai thuế

Câu hỏi: Vì sao phải liên hệ nhà cung cấp chữ ký số ?
Trả lời: Vì thuế cho phép 9 nhà cung cấp chữ ký số hiện tại được làm hồ sơ, lưu giữ hồ sơ thủ tục đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế.

Cho nên anh chị chỉ cần chuẩn bị hồ sơ là:
01 Giấy phép kinh doanh photo đóng mộc ký tên của giám đốc.
01 CMND photo đóng mộc ký tên của giám đốc.
Còn các giấy tờ còn lại sẽ do bên nhà cung cấp làm.

Liên hệ đăng ký chữ ký số : Vui lòng gọi Mr. Hiếu 0902 789 093

Tìm kiếm google:
thủ tục đăng ký chữ ký số với cơ quan thuế

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus