VỀ VIỆC NỘP THUẾ MÔN BÀI NĂM 2016 VÀ NỘP THUẾ CÒN NỢ 2015

VỀ VIỆC NỘP THUẾ MÔN BÀI NĂM 2016 VÀ NỘP THUẾ CÒN NỢ 2015

Nhằm thực hiện tốt công tác triển khai nộp thuế đầu năm 2016. Chi cục thuế Quận 7 thông báo Doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện công tác nộp thuế.
-       Về thuế môn bài: đề nghị Doanh nghiệp khẩn trương nộp thuế môn bài năm 2016 và các năm trước (nếu có) vào ngân sách Nhà nước.
-        Về nộp tiền thuế nợ năm 2015: chậm nhất ngày 30/01/2016 Doanh nghiệp khẩn trương nộp tiền thuế còn nợ của năm 2015 và của các năm trước (nếu có) vào ngân sách Nhà nước.
-       Về thuế TNDN tạm nộp của năm 2015: căn cứ tại Khoản 6, Điều 4 Thông tư 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ, Người nộp thuế nộp ít nhất 80% số tiền thuế phải nộp chậm nhất ngày 30/01/2016 vào ngân sách Nhà nước để không bị tính phạt chậm nộp tiền thuế theo luật định.
     Quá thời hạn nộp thuế theo quy định cơ quan thuế tiến hành cưỡng chế nợ thuế theo luật định, trường hợp Người nộp thuế vẫn không chấp hành nộp tiền, Chi cục thuế sẽ thực hiện kiểm tra xác minh địa điểm kinh doanh đồng thời thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh đối với trường hợp không kinh doanh tại địa chỉ.
      Trân trọng.

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus