Hàng nhập sản xuất xuất khẩu được miễn thuế - Bắt đầu 1/9/2016

Hàng nhập sản xuất xuất khẩu được miễn thuế - Bắt đầu 1/9/2016

mien-thue-hang-san-xuat-xuat-nhap-khau
Luật Thuế XNK 2016 mang lại một quy định thông thoáng về thuế nhập khẩu đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu. Theo đó, ngoài việc miễn thuế nhập khẩu từ 1/9/2016, các lô hàng nhập khẩu trước thời điểm này cho dù chưa có sản phẩm để xuất khẩu, nếu chưa nộp thuế vẫn được miễn nộp

Luật Thuế XNK 2016 đã đưa trường hợp "Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu" vào diện miễn thuế nhập khẩu, tương tự như đối với hàng gia công xuất khẩu, thay vì trước đó chỉ được ân hạn nộp tối đa 275 ngày.

Ngay cả những trường hợp phát sinh trước ngày 1/9/2016, hiện chưa có sản phẩm để xuất khẩu, nếu chưa nộp thuế cũng được miễn nộp thuế nhập khẩu theo quy định mới (Điều 21). Như vậy, những lô hàng thuộc diện ân hạn nộp 275 ngày, tức nhập khẩu từ tháng 12/2015 đến nay sẽ hưởng lợi từ quy định chuyển tiếp tại Điều 21 của Luật số 107/2016/QH13 .

Về hoàn thuế, nếu trước đây, điểm d Khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK 2005 chỉ chấp nhận hoàn thuế cho hàng nhập sản xuất xuất khẩu là nguyên liệu, vật tư thì nay đối tượng này được mở rộng theo hướng không phân biệt đó là nguyên liệu hay vật tư.

Khoản 1 Điều 19 Luật số 107/2016/QH13 quy định:

Điều 19. Hoàn thuế

1. Các trường hợp hoàn thuế:

...

d) Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm;

Quy định mới trên đây sẽ áp dụng cho cả bán thành phẩm hoặc thành phẩm đi kèm hàng xuất khẩu, thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi những mặt hàng được xem là nguyên liệu hay vật tư như quy định trước đó tại điểm d Khoản 1 Điều 19 Luật số 45/2005/QH13.

Luật thuế XNK 2016 còn bổ sung một số các trường hợp sau đây được miễn thuế nhập khẩu:

Điều 16. Miễn thuế

...

3. Hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của cư dân biên giới thuộc Danh mục hàng hóa và trong định mức để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới.

Trường hợp thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh ở chợ biên giới thì phải nộp thuế.

...

5. Hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu.

7. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

...

10. Hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàngmẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ.

...

12. Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

...

14. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất

...

16. Dự án, cơ sở đóng tàu thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế đối với:

a) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu, bao gồm: máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;

b) Hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được phục vụ cho việc đóng tàu;

c) Tàu biển xuất khẩu

17. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền.

18. Hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm.

19. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường,sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường,ứng phó, xử lý sự cố môi trường;

b) Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

20. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục.

...

22. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng,trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được

23. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
Nguồn: LuatVietnam.Net

Bình luận Facebook

Bình luận Google Plus